(PHẦN 2) TIẾT HỌC THIỀN CĂN BẢN THỨ 38 KHÓA 9 2020

(PHẦN 2)

LỚP HỌC THIỀN CĂN BẢN KHÓA 9

TIẾT HỌC THỨ 38

CĂN BẢN TU TỔ SƯ THIỀN

Sau giờ Hành Thiền, buổi học thiền tiết thứ 38 được hướng dẫn bởi giáo thọ sư, Đại Đức. Thích Nhuận Thuận trụ trì Chùa Huệ Quang Quận 3.

Trước giờ học như thường lệ, Nhị vị Đại Đức cùng đạo tràng niệm danh hiệu Bổn Sư 3 lần.


Đại đức giáo thọ sư đã giảng dạy cho học viên về: "Căn Bản Tu Tổ Sư Thiền" và động viên mỗi thành viên luôn luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm bổn phận của mình nhưng đừng quên Chiếu Cố Thoại Đầu.

Kết thúc buổi học với Tứ Hoằng Thệ Nguyện vào lúc 16 giờ.

Hình ảnh được ghi dấu những lời vàng quý báu trong Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền.Lớp Học Thiền Căn Bản Khóa 9 hàng tuần Chủ Nhật từ 14 giờ đến 16 giờ vẫn tiếp nhận học viên đăng ký mỗi ngày đến cuối khóa. Có nhu cầu tham dự vui lòng liên hệ tại chùa Phật Đà quận 3.

- Địa chỉ: Chùa Phật Đà số 362/46 Nguyễn Đình Chiểu - Phường 4 - Quận 3

- Điện thoại: 028 38 326 709

- Email: phatdatu@gmail.com