Ngày Giảng Tổ Sư Thiền Thứ Tư Do Đại Đức Thích Nhuận Thuận Đảm Trách

NGÀY THỨ TƯ

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC và TRAO ĐỔI CÔNG PHU

ĐẠI ĐỨC. THÍCH NHUẬN THUẬN

Ngày 01 tháng 12 năm Kỷ Hợi (26 - 12 - 2019)

Chùa Phật Đà số 362/46 Nguyễn Đình Chiểu - Phường 4 - Quận 3

Nhân Lễ Húy Nhựt lần thứ 20 của Cố Hòa Thượng. Thượng DUY Hạ LỰC, chùa Phật Đà tổ chức các buổi giảng về Pháp Môn Tham Tổ Sư Thiền; Giải đáp thắc mắc và trao đổi công phu do Chư Tôn Thiền Đức Giáo Thọ Sư đảm trách.

Từ ngày: 01 tháng 12 năm Kỷ Hợi (26-12-2019) đến ngày mùng 2 tháng chạp năm Kỷ Hợi (27-12-2019)

(Lịch giảng chi tiết được đăng trên website tosuthien.com hoặc xem tại chùa Phật Đà)

Ngày thứ tư: Đại Đức. Thích Nhuận Thuận đã giảng vào lúc 14 giờ 00