Ngày Giảng Tổ Sư Thiền Thứ Hai Do Hòa Thượng Thích Giác Điệp Đảm Trách

NGÀY THỨ HAI

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC và TRAO ĐỔI CÔNG PHU

HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC ĐIỆP

Ngày 29 tháng 11 năm Kỷ Hợi (24 - 12 - 2019)

Chùa Phật Đà số 362/46 Nguyễn Đình Chiểu - Phường 4 - Quận 3

 

Nhân Lễ Húy Nhựt lần thứ 20 của Cố Hòa Thượng. Thượng DUY Hạ LỰC, chùa Phật Đà tổ chức các buổi giảng về Pháp Môn Tham Tổ Sư Thiền; Giải đáp thắc mắc và trao đổi công phu do Chư Tôn Thiền Đức Giáo Thọ Sư đảm trách.

 

Từ ngày: 29tháng 11 năm Kỷ Hợi (24-12-2019) đến ngày mùng 2 tháng chạp năm Kỷ Hợi (27-12-2019)

 

(Lịch giảng chi tiết được đăng trên website tosuthien.com hoặc xem tại chùa Phật Đà)

 

Ngày thứ hai: Hòa Thượng Thích Giác Điệp