LỄ PHẬT ĐẢN VESAK LIÊN HIỆP QUỐC TỔ CHỨC TẠI THIỀN VIỆN LINH SƠN 2019

THIỀN VIỆN LINH SƠN TỔ CHỨC

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VESAK LIÊN HIỆP QUỐC

LỄ KHAI GIẢNG KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ

PHẬT LỊCH: 2563 - DƯƠNG LỊCH: 2019

 

Sau đêm hoa đăng ngày mùng 7 tháng 4 năm Kỷ Hợi, rạng sáng ngày mùng 8 tháng 4, tại Thiền Viện Linh Sơn với tinh thần: "Đoàn Kết - Hòa Hợp - Trưởng Dưỡng Đạo Tâm Trang Nghiêm Giáo Hội; Phụng Sự Chúng Sanh là Thiết Thực Cúng Dường Chư Phật" nên Ban Tổ Chức đã tiếp tục chuyên cần sắp xếp bàn ghế, chỉnh đốn lại lễ đài nơi hội trường tầng 1 của Thiền Viện Linh Sơn; Đã treo nhiều hàng cờ Phật giáo, bố trí các biểu ngữ nói về ý nghĩa của ngày trọng đại mà khắp cả thế giới đều hân hoan tôn kính đó là ngày đón mừng Đại Lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc PL: 2563 - DL: 2019 này.

"Duy Tuệ Thị Nghiệp", nghĩa dạy rằng: Lấy "Trí Tuệ làm Sự Nghiệp" đó là mục đích của người tu Phật. Không những chỉ ngừng lại ở đó mà chúng ta hãy luôn cố gắng thực hành theo lời Phật đã dạy trước khi Ngài nhập Niết Bàn: "Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy lấy giáo pháp của ta mà làm đuốc"; Hãy luôn thực hành theo sự chỉ dạy của chư vị Tổ Sư: "Phản Quan Tự Kỷ Bổn Phận Sự, Bất Tùng Tha Đắc" để đạt đến Minh Tâm Kiến Tánh mới mong có ngày giải thoát tất cả khổ, được tự do tự tại.

Trên tinh thần đó, Hòa Thượng Trưởng Tông Phong Tổ Sư Thiền Thượng MINH Hạ HIỀN đã thực hiện đúng như lời Phật, lời Tổ đã dạy, nhân mùa Phật Đản tháng 4 cũng là thời điểm của chư Tăng Ni bước vào ba tháng mùa hạ, nên Hòa Thượng đã tổ chức buổi lễ Khai Giảng khóa An Cư Kiết Hạ nhằm tiếp nối mạng mạch của Thiền Tông mà Hòa Thượng Ân Sư Thượng DUY Hạ LỰC đã dày công khôi phục để giờ đây môn hạ của Ngài y giáo phụng hành, tạo thắng duyên cho Tứ chúng thực hành Đường Lối Tham Tổ Sư Thiền trong ba tháng mùa mưa tại Thiền Viện Linh Sơn, từ ngày mùng 8 tháng 4 đến 11 tháng 7 năm Kỷ Hợi (Nhằm ngày 12/5 đến 11/8/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thế là 2 buổi lễ: Kính mừng Phật Đản và Lễ Khai Giảng Khóa An Cư Kiết Hạ được tổ chức cùng ngày với trình tự như sau:

1) Đại Đức. Thích Nhuận Thuận ổn định đạo tràng trang nghiêm chuẩn bị cung đón chư Tôn Thiền Đức quang lâm.

2) Trỗi lên 3 hồi chuông trống bát nhã.

2) Cung đón chư Tôn Thiền đức quang lâm hội trường.

3) Nghi thức niệm Danh hiệu Bổn Sư được bắt đầu trước buổi lễ.

4) Đại đức. Thích Nhuận Thuận giới thiệu thành phần tham dự buổi lễ nơi bàn chứng minh 1:

  + Hòa Thượng. Thích Minh Hiền: Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Quận 3 - Trưởng Tông Phong Tổ Sư Thiền - Thiền Chủ Trường Hạ Linh Sơn - Trụ trì Thiền Viện Linh Sơn.

  + Thượng Tọa. Thích Đồng Văn: Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam huyện Bảo Lâm - Chứng Minh Trường Hạ Linh Sơn - Trụ Trì Chùa Hoa Nghiêm tỉnh Lâm Đồng

  + Thượng Tọa Thích Minh Hòa - Phó Thiền Chủ Trường Hạ Linh Sơn

  + Thượng Tọa Thích Thiện Chiêu - Phó Thiền Chủ Trường Hạ Linh Sơn

  + Thượng Tọa Thích Nhựt Tây - Trụ Trì Thiền Tự Quy Sơn - Bà Rịa Vũng Tàu

  + Thượng Tọa Thích Giác Thắng - Phó Hóa Chủ Trường Hạ Linh Sơn

  + Thượng Tọa Thích Minh Thọ - Chùa Kỳ Quang quận Gò Vấp

  + Cùng chư Tăng khách mời và toàn thể Chư Tăng Ni an cư kiết hạ nơi bàn chứng minh 2

  + Nơi vị trí khách mời gồm có: Quý ông và Quý bà đại diện các ban ngành nơi Xã Lộc Thành - Tại Huyện Bảo Lâm và Tỉnh Lâm Đồng.

  + Nơi các hàng ghế giành cho quý Phật tử đã có khá đông Nam Nữ Phật tử đã vân tập về Thiền Viện Linh Sơn tham dự 2 buổi lễ trọng đại của tháng tư. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba hồi chuông trống bát nhã tiếp tục trổi lên, trong giờ phút thiêng liêng trọng đại, toàn thể đạo tràng đã khởi thân trang nghiêm chắp tay lắng nghe tiếng trống bát nhã hòa lẫn vào tiếng chuông ngân để kỷ niệm ngày Đản Sanh của Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

1 phút nhập từ bi quán để tưởng nhớ công ơn của đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, tưởng niệm chư vị tiền bối hữu công, chư Thánh tử đạo, các vị lãnh tụ, các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho dân tộc Việt Nam độc lập tự do.

Phút nhập từ bi quán đã qua, đại đức. Thích Nhuận Thuận cung thỉnh Thượng Tọa Thích Đồng Văn tuyên đọc Thông điệp Phật Đản của đức Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Toàn thể đạo tràng khởi thân trang nghiêm chắp tay lắng lòng đón nhận thông điệp Phật Đản của đức trưởng lão. Thượng Phổ Hạ Tuệ.

Nhân sự tùng sự, để đón mừng ngày Khánh Đản, Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ Chức đã đọc diễn văn khai mạc Lễ Phật Đản, đồng thời Khai Giảng khóa An Cư Kiết Hạ PL: 2563 - DL: 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các ban ngành gửi hoa đến chúc mừng Đại Lễ Phật Đản và Lễ Khai Giảng Khóa An Cư Kiết Hạ, đại diện Thiền Viện Linh Sơn, Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ Chức đón nhận những lẳng hoa chúc mừng được gửi đến từ đại diện của quý quan khách:

 + Ông Hoàng Anh Tuấn đại diện ban công an Huyện Bảo Lâm tặng hoa chúc mừng.

 + Ông Bùi Hồng Sơn đại diện các ban ngành Huyện Bảo Lâm tặng hoa chúc mừng.

 + Bà Vũ Thị Xuân đại diện các ban ngành Xã Lộc Thành tặng hoa chúc mừng.

 

 

 

  

Căn cứ theo Tỳ Ni Luật Tạng, căn cứ vào thông bạch 070/TB-HĐTS ngày 14/2/2019 của Ban Tăng Sự TWGHPGVN về việc An Cư Kiết Hạ PL: 2563 - DL: 2019. Tăng Ni phải tập trung về một trú xứ trong ba tháng mùa mưa, chính vì thế Thiền Viện Linh Sơn đã tiếp nhận gần 150 vị Tăng Ni đăng ký khóa An Cư Kiết Hạ.

 

"Linh Sơn Thiền Cảnh Thâm Huyền

Đồi cao Lai Quả hiển hình Tổ Sư

Mười phương quy tụ Tham Thiền

Phật đài điện báo tịch nhiên vô phiền

Tăng già thoát tục hành thiền

Vạn duyên phóng hạ, não phiền sạch trong".

 Đại diện chư Hành giả an cư đã có đôi lời phát nguyện.

 

 

 

 

 

 

Để tỏ lòng tôn kính sự tu tập, thúc liễm thân tâm, trau giồi GIỚI - ĐỊNH - TUỆ  của chư Tăng Ni, hàng Phật tử đã được hữu duyên phục vụ, hộ trì ba tháng an cư cho Tăng Ni an tâm tu tập. Đó chính là đại phước đối với người Phật tử. Để thực hiện lợi ích lớn lao đó, đại diện Nam Nữ Phật tử đã có đôi lời phát nguyện hộ trì ba tháng an cư kiết hạ nhằm đáp lại công ơn vô giá mà quý Ngài đã dạy bảo, chỉ ra con đường tu tập đi đúng Chánh Pháp. Chư Tăng - Chư Ni là tấm gương sáng cho Phật tử noi theo, hành theo các hạnh cao quý mà chỉ có người xuất gia thực hành đúng như lời Phật, lời Tổ đã chỉ dạy.

Không những Phật tử hộ trì không thôi, mà Phật tử chúng ta hãy nên tập tu theo chư Tôn Thiền đức Tăng Ni, đồng hành trong ba tháng an cư là thời điểm tốt nhất cho sự tu tập, có như thế mới đúng như lời Phật đã nói: "Tứ chúng đồng tu", Tham thiền để thấy được bổn tâm của chính mình.

"Hữu duyên ngộ pháp Tổ Thiền

Tâm không, cảnh tịch ý Thiền rạng soi

Cảnh nhàn nhẹ mắt thảnh thơi

Chơn không diệu hữu dạo chơi ta bà

Nhìn đời ánh mắt vị tha

Cùng chung bản thể chan hòa tình thương".

 

 

 

 

 

 

 

Sau lời phát nguyện hộ trì của đại diện các Thiện Nam - Tín Nữ, quý quan khách cũng có đôi lời gửi đến chúc mừng 2 buổi lễ. Ông Bùi Hồng Sơn đã phát biểu và chúc mừng sự trọng đại thiêng liêng của Đại Lễ Vesak Liên Hiệp Quốc và Khóa An Cư Kiết Hạ được thành công viên mãn, thắm tình đạo vị.

 

 

 

 

 

Giờ phút thiêng liêng đã đến, Hòa Thượng Trụ Trì Thiền Viện Linh Sơn cùng Quý chư Tôn Thiền Đức chứng minh hướng về lễ đài đồng niêm hương. Toàn thể đạo tràng khởi thân trang nghiêm chắp tay tiến hành nghi lễ truyền thống Phật giáo. 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi lễ đón mừng Phật Đản kết thúc, đại đức. Thích Nhuận Thuận cung thỉnh quý Chư Tôn Thiền Đức quang lâm đến trai đường. Hòa Thượng Trụ Trì cùng quý Phật tử đã tổ chức buổi lễ cúng dường trai tăng.

Đại đức. Thích Nhuận Thuận đã hướng dẫn đại diện hàng Phật tử tác bạch cúng dường trai tăng, sau lời tác bạch, đến giờ thọ trai, chư tôn đức Tăng Ni tiến hành nghi thức cúng quá đường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Buổi lễ cúng dường trai tăng kết thúc; Chư Tăng Ni bắt đầu hành trình hơn 900 tiếng đồng hồ trong vòng 90 ngày trên bước đường Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền để có cơ hội ngộ đạo.

Con đường đi đến sự Minh Tâm Kiến Tánh đó là mục đích chính của người Tham Thiền nói chung và tâm nguyện của Hòa Thượng Thiền Chủ nơi đây nói riêng.

 

"Không gian vạn cảnh chân thường

Thời gian vật đổi khác gì xưa nay

Giàu sang trăng khuyết vơi đầy

Thủy triều bọt nước sum vầy hợp tan

Ngày xưa mây trắng bạc ngàn

Ung dung tự tại đạo tràng độ sanh

Ai ơi gắng chí tu hành

Để sau đến bậc vô sanh trọn phần".