LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 20 THIỀN SƯ DUY LỰC (Ngày Mùng 1)

LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 20

HÒA THƯỢNG. Thượng DUY Hạ LỰC

Ngày mùng 2 tháng 12 năm Kỷ Mão - Mùng 2 tháng 12 năm Kỷ Hợi

 NGÀY MÙNG 1 THÁNG 12 NĂM KỶ HỢI

(26 - 12 - 2019)

Chùa Phật Đà tổ chức Lễ Húy Nhật lần thứ 20 Hòa Thượng. Thượng DUY Hạ LỰC.

Nhân Lễ Húy Nhật, Hòa Thượng. Thượng MINH Hạ HIỀN - Trưởng Tông Phong Tổ Sư Thiền môn hạ của Thiền Sư Duy Lực đã liên tục tổ chức các buổi giảng về Tổ Sư Thiền, trao đổi công phu, giải đáp thắc mắc cho quý Hành giả thực thành pháp môn Tham Tổ Sư Thiền.

Từ ngày 28 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12 năm Kỷ Hợi, ngày 3 buổi:

Sáng từ 08 giờ 00 đến 10 giờ - Trưa từ 14 giờ 00 đến 16 giờ - Tối từ 19 giờ 45 đến 21 giờ 00.

Các buổi giảng do Chư Tôn Thiền Đức trong tông phong đảm trách.

Đối tượng tham gia các buổi giảng gồm quý Hành giả Tham Tổ Sư Thiền đã nhiều năm; Học Viên lớp học thiền căn bản các khóa và quý Phật Tử chùa Phật Đà đồng tham gia.

Ngày mùng 1 tháng 12 năm Kỷ Hợi (26 - 12 - 2019), quý chư Tôn Giáo Phẩm, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni các tự viện, lớp sơ cấp Phật Học Quận 3 đã đến chùa Phật Đà quận 3 thành tâm đảnh lễ tưởng niệm Thiền Sư Duy Lực.

Người đi để lại nghìn công đức

Cho mãi đời sau vạn nhớ thương