ĐỔI TÊN THIỀN ĐƯỜNG THÀNH THIỀN VIỆN

ĐỔI TÊN THIỀN ĐƯỜNG THÀNH THIỀN VIỆN

THÔNG BÁO

V/V ĐỔI TÊN THIỀN ĐƯỜNG Thành THIỀN VIỆN

THIỀN ĐƯỜNG LINH SƠN: Thôn 9 - Xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng đã được cấp phép đổi tên thành THIỀN VIỆN LINH SƠN đúng theo Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

 Kính thông báo đến Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Phật Tử Hành Giả Tham Tổ Sư Thiền xa gần liễu tri.

Ngày 26 tháng 1 năm 2018

Hòa Thượng Thích Minh Hiền