ĐOÀN ĐẾN VIẾNG VÀ CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ THIỀN VIỆN LINH SƠN

Vào lúc 11g30, ngày 12/06/2020 nhằm ngày 21 tháng 04 năm Canh Tý, Phái đoàn do Hòa Thượng thượng Hạnh  hạ Quang -  Trụ trì Chùa Vạn Thiện Q.3 Tp. HCM, đến Thiền viện Linh Sơn cúng dường tịnh tài, tịnh vật để đại chúng có đủ điều kiện vật chất yên tâm dụng công trong ba tháng an cư. 

Vào lúc 10g00, ngày 17/06/2020 nhằm ngày 26 tháng 04 năm Canh Tý, Phái đoàn do Hòa Thượng thượng Duy hạ Trấn - Cố vấn Tông phong Tổ sư thiền, Hóa chủ Trường hạ - Trụ trì Chùa Liên Hoa Q.11 Tp. HCM, trở về Thiền viện Linh Sơn có một thời Pháp thoại chia sẻ kinh nghiệm tu tập pháp môn Tham Tổ sư thiền đồng thời cúng dường tịnh tài, tịnh vật để đại chúng có đủ điều kiện vật chất yên tâm dụng công trong ba tháng an cư.

Vào lúc 10g00, ngày 21/06/2020 nhằm ngày 01 tháng 05 năm Canh Tý, Phái đoàn do Thượng tọa thượng Nhựt hạ Tây - Thành viên Ban thừa kế Tông phong Tổ sư thiền - Trụ trì Thiền tự Quy Sơn, trở về Thiền viện Linh Sơn có một thời Pháp thoại chia sẻ kinh nghiệm tu tập pháp môn Tham Tổ sư thiền đồng thời cúng dường tịnh tài, tịnh vật để đại chúng có đủ điều kiện vật chất yên tâm dụng công trong ba tháng an cư.

Tin - Ảnh : Phước Trí