CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ (THÁNG 6 - THÁNG 7) PL: 2562 - DL: 2018

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ 2018

THÁNG 6 - THÁNG 7

 Bước vào tháng 6 năm 2018 của mùa an cư kiết hạ tại Thiền Viện Linh Sơn, lại được sự quan tâm của nhiều phái đoàn đến viếng thăm.

 - Tại Chùa Hưng Phước quận 3, tuy hàng năm luôn là địa điểm an cư kiết hạ dành cho chư Tăng, nhưng với lòng từ mẫn, phụng sự Chánh Pháp, Hòa Thượng. Thượng Hiển Hạ Pháp- Phó Pháp Chủ GHPGVN đã chỉ dạy Đại Đức. Thích Thiện Chơn cùng chư Tăng chùa Hưng Phước hướng dẫn Phật tử các đạo tràng và Ban Hộ Trì Chánh Pháp phát tâm hùn phước tích góp tịnh tài, tịnh vật cúng dường trường hạ, cúng dường trai tăng và cúng dường xây dựng Thiền Viện Linh Sơn.

Sau lời tách bạch của đại diện Phật tử chùa Hưng Phước, sư cô Thích Nữ Vạn Hữu thay mặt Ni Sư Thích Nữ An Hương trụ trì chùa Pháp Thành 1 - Quận 6 - Phó Hóa Chủ Trường Hạ Linh Sơn dâng lên lời tác bạch cúng dường tịnh tài gieo duyên lành cùng thiền đường đại chúng.

           

 

- Phái đoàn Đại Đức. Thích Thiện Ngọc và Đại Đức. Thích Minh Mẫn, đại diện Chùa Đại Hạnh quận 3, Chùa Thiên Đức quận 12, chùa Vạn Đức quận Thủ Đức và Tịnh Xá Ngọc Minh đã hướng dẫn Phật tử chung tay góp sức cúng dường trường hạ.

 

        

-

Chùa Vĩnh Xương quận 3, chư Tăng Ni và Phật tử đã đến viếng thăm cúng dường tịnh vật, tịnh tài và phát quà từ thiện cho gia đình khó khăn của xã Lộc Thành tại Thiền Viện Linh Sơn.

 

   

 

 Ngoài ra, các tự viện ở tận nơi xa, cách Thiền Viện Linh Sơn hàng trăm cây số như chùa Phật Quang - Huyện Châu Thành - Tỉnh Đồng Tháp, Thượng Tọa Trụ Trì Thích Thiện Chiêu - Phó Thiền Chủ Trường Hạ Linh Sơn đã chỉ dạy cho chư Tăng và Phật tử sắm sanh phẩm vật, tịnh tài dâng lên cúng dường Tam Bảo và hiện tiền chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni an cư.

 

Tỉnh Đồng Nai, có một ngôi chùa mang tên Thiền Lâm, chư Tăng và Phật tử nơi đây cũng đã quan tâm đến sự an cư của trường hạ Linh Sơn.

 

 

Tại miền Tây sông nước, huyện Mõ Cày tỉnh Bến Tre, Đại Đức Thích Huệ Trí trụ trì chùa Kỳ Viên cùng Phật tử không quảng ngại đường đèo, dốc núi mang phẩm vật, tịnh tài cúng dường chư tôn thiền đức hành giả an cư.

 

 

Đạo tràng từ thiện Sen Hồng quận Gò Vấp, chư Tăng cùng Phật tử đã hộ trì cho hành giả an cư an tâm tu tập suốt ba tháng hạ trường.

 

 

Chư Tăng Ni và Phật tử khắp mọi nơi xa xôi cũng đã quan tâm gián tiếp từ xa, với tấm lòng thành vô cùng thiết thực, đã hoan hỷ gửi cúng tịnh tài là sự cần thiết. Lại cũng có phái đoàn chư Tăng Ni và Phật tử từ phương xa trực tiếp đến tận hạ trường Linh Sơn này thành tâm đảnh lễ cúng dường, cũng như dưới sự hướng dẫn của Đại Đức. Thích Pháp Hiện, Phật tử Diệu Tịnh đã có đôi lời tác bạch cúng dường trường hạ và cúng dường xây dựng.

 

 

Đại Đức. Thích Lệ Đạo trụ trì chùa Long Đức núi Chứa Chan Gia Lào đã cùng Phật tử tác bạch cúng dường trường hạ. Ngoài ra còn có Đại Đức. Thích Trí Thanh và Đại Đức. Thích Minh Dũng chùa Hưng Thạnh quận Phú Nhuận đã cùng Phật tử phát tâm cúng dường trường hạ.

 

 

Ngoài những trưởng đoàn là chư Tăng, chư Ni hướng dẫn Phật tử tác bạch cúng dường còn có những đạo tràng Phật tử đã vì bổn phận và trách nhiệm hộ trì gieo trồng cội phước cũng không quên nhắc đến ban hộ niệm Cửu Liêm quận Bình Thạnh cũng đã hướng về trường hạ Linh Sơn thành tâm lễ Tổ, lễ Phật tác bạch cúng dường.

 

 

Nơi vùng đảo xa xôi tại Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa có ngôi Tam Bảo mang tên Sơn Hải, thầy trụ trì nơi đây chính là Đại Đức. Thích Tịnh Trí cũng đã đến tận Thiền Viện Linh Sơn cúng dường trai tăng gieo duyên cùng chư Tôn Thiền Đức an cư.

 

 

Tại tỉnh Tiền Giang, Thượng Tọa. Thích Nhật Thanh trụ trì Thiền Tự Phước Chơn đã chỉ dạy cho đệ tử là Đại Đức. Thích Trung Minh trụ trì Thiền Viện Hải Đức quận 8 cúng dường trường hạ thiền viện Linh Sơn, cúng dường trai tăng trong những ngày cuối mùa an cư kiết hạ của tháng 7, mùa an cư thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Huệ.