CHÙA TAM BẢO (NHA MÂN) và THIỀN ĐƯỜNG LIỄU QUÁN 1 LÀM LỄ TƯỞNG NIỆM THIỀN SƯ DUY LỰC

CHÙA TAM BẢO (NHA MÂN) ĐỒNG THÁP

TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM

HÒA THƯỢNG. Thượng DUY Hạ LỰC

Và LỄ HÚY KỴ LẦN THỨ 8

THƯỢNG TỌA. Thượng PHƯỚC Hạ TRÍ

Vào ngày mùng 2 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, Lễ Húy Nhựt Hòa Thượng. Thượng DUY Hạ LỰC lần thứ 20 đã chính thức tổ chức tại chùa Phật Đà quận 3. Trưởng Ban Tổ Chức do Hòa Thượng. Thượng MINH Hạ HIỀN Trưởng Tông Phong Tổ Sư Thiền đảm trách.

Cùng ngày nêu trên, vào lúc 09 giờ 30, Thượng Tọa. Thích Minh Thiền trụ trì chùa Tam Bảo (Nha Mân) Tỉnh Đồng Tháp đời thứ hai, đã làm Lễ Tưởng Niệm Ân Sư Duy Lực, vị Thiền Sư tôn kính của Tông Môn Tổ Sư Thiền và Lễ Húy Kỵ lần thứ 8 cố Thượng Tọa. Thượng PHƯỚC Hạ TRÍ trụ trì chùa Tam Bảo đời thứ nhất tại Thiền Đường chùa Tam Bảo cùng chư tôn Thiền Đức Tăng Ni và Phật Tử đồng tưởng niệm.

 
Trước giờ tổ chức hai buổi lễ tưởng niệm, vào lúc 07giờ15 đã có buổi lễ nhiễu tháp tại bảo tháp của Thượng Tọa. Thượng  PHƯỚC Hạ TRÍ trong khuôn viên chùa Tam Bảo (Nha Mân).


 

 

THIỀN ĐƯỜNG LIỄU QUÁN 1

TỔ CHỨC LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 20

HÒA THƯỢNG. Thượng DUY Hạ LỰC

Vẫn trong ngày mùng 2 tháng chạp năm Kỷ Hợi tại Thiền Đường Liễu Quán 1 (Bà Rịa Vũng Tàu) do Hòa Thượng. Thượng THIỆN Hạ ĐỨC trụ trì cũng đã tổ chức Lễ Húy Nhật Thiền Sư Duy Lực lần thứ 20. Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Phật tử đã tề tựu về đồng tưởng niệm.


  "Thầy đi để lại nghìn công đức,

Hậu thế chúng con mãi kính ghi".