CÁC PHÁI ĐOÀN CÚNG TRƯỜNG HẠ VÀ PHÁT QUÀ TỪ THIỆN TẠI THIỀN ĐƯỜNG LINH SƠN 2017

TRƯỜNG HẠ LINH SƠN TIẾP TỤC ĐƯỢC SỰ ỦNH HỘ CÚNG DƯỜNG TỪ CÁC PHÁI ĐOÀN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN TỪ CÁC TỰ VIỆN

 

Vào ngày 23/6/Đinh Dậu, Ni Sư Thích Nữ An Hương trụ trì chùa Pháp Thành 1 (Quận 6) cùng Phật tử không ngại đường xá xa xôi, đến nơi Thiền Đường LInh Sơn cúng dường Trường Hạ. Lễ tác bạch cúng dường dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thiền Chủ:

 

Cùng ngày nêu trên, Trường Hạ Linh Sơn lại được quan tâm ủng hộ từ chư Tăng Ni chùa Phát Quang (Đồng Tháp):

 

Không những phái đoàn cúng dường trường hạ, mà cá nhân gia đình Phật tử Chơn Học Lạc cũng đã ủng hộ Tăng Ni An Cư Kiết Hạ:

 

 

Phật Tử Chùa  Phước Thành (Quận Bình Thạnh) đã đến tận Thiền Đường Linh Sơn để tác bạch cúng dường trường hạ:

 

Ngày 26/6/Đinh Dậu, Ni Sư Thích Nữ Tùng Tín, trụ trì chùa Bình An (Bà Điểm) cùng quý Phật tử cúng dường Tăng Ni An Cư Kiết Hạ Thiền Đường Linh Sơn:

 

Vào ngày 31/7/2017, Thượng Tọa. Thích Thiện Tài, trụ trì chùa Hang (chùa Phước Điền) tỉnh An Giang cùng quý Phật Tử vận chuyển nhiều phẩm vật cúng dường chư Tăng Ni An Cư Kiết Hạ, không những tịnh vật mà Thượng Tọa và Phật Tử còn cúng dường Tịnh Tài cho Tăng Ni:

 

 Cùng ngày Thượng Tọa Thích Thiện Tài cúng dường trường hạ, còn có Đại Đức. Thích Huệ Trí, trụ trì chùa Kỳ Viên (Bến Tre) đã không quảng ngại đường xa, cùng quý Phật Tử quỳ tác bạch cúng dường nơi trai đường Trường Hạ Linh Sơn:

 

 

Thượng Tọa. Thích Nhựt Tây, trụ trì Thiền Thất Quy Sơn (Bà Rịa Vũng Tàu), mặc dù đang trong tình trạng dưỡng thương sau sự cố té ngã phải đi nạng nhưng Thượng Tọa cũng quan tâm đến Trường Hạ nên đã cùng chư Ni và Phật tử Thiền Thất Quy Sơn đến thăm viếng và cúng dường trường hạ:

 

Có một số Hành Giả Tu Tổ Sư Thiền tại Đà Nẵng đã ủng hộ trường hạ, đảnh lễ, dâng cúng tịnh tài, tịnh vật cho Tăng Ni An Cư Kiết Hạ:

 

Vào ngày 19/6/Đnh Dậu, Thượng Tọa. Thích Tắc Quang (Củ Chi) và Phật Tử tác bạch cúng dường trường hạ:

 

Tiếp đến ngày 19/6/Đinh Dậu, đại diện Tổ Đình Long Quang (Hóc Môn), Đại Đức. Thích Thiện Hưng cùng hàng Phật Tử thành tâm đảnh lễ cúng dường trường hạ, có sự chứng minh của Hòa Thượng Thiền Chủ:

 

Phái đoàn Phật Tử Nghiêm Ngọc và Nguyên Thông đã có nhiều tịnh vật cúng dường cho Tăng Ni An Cư Kiết Hạ, dưới sự chứng minh của Chư Tăng Ni trường hạ, Thượng Tọa Thích Minh Hòa - Phó Thiền Chủ tuyên đọc danh sách Phật Tử cúng dường trường hạ:

 

Ngày 28/6/Đinh Dậu, Thượng Tọa. Thích Truyền Tứ, trụ trì chùa Huyền Trang (Nhà Bè) cùng chư Tăng và Phật tử cúng dường trường hạ Linh Sơn:

 

Ngoài việc cúng dường trường hạ ra, đại diện chùa Vĩnh Xương (Quận 3), Đại Đức. Thích Thiện Hùng cùng Phật Tử phát quà từ thiện tại Thiền Đường Linh Sơn cho gia đình khó khăn, có sự tham dự của Hòa Thượng Thiền Chủ: