CÁC PHÁI ĐOÀN CÚNG TRƯỜNG HẠ (THÁNG 5) - PL: 2562 - DL: 2018

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ 2018

THÁNG 5

 

Sau các phái đoàn cúng dường trường hạ tháng 4, bước vào tháng 5, lại một niềm vui mới hé lên khi Thiền Viện Linh Sơn hân hạnh được đón tiếp các đạo tràng từ phương xa đã dừng chân nơi đây để cúng dường trường hạ.

Thượng Tọa. Thích Huệ Minh - Trụ Trì chùa Thiên Trì - Huyện Bình Chánh; Chánh Thư Ký Trường Hạ Linh Sơn đã hướng dẫn Phật tử phát tâm cúng dường trường hạ, cúng dường trai tăng, trai phạn v.v…

 

      

 

Ni Sư Thích Nữ An Hương - Trụ Trì chùa Pháp Thành 1 - Quận 6; Phó Hóa Chủ Trường Hạ Linh Sơn cũng là trưởng đoàn hướng dẫn Phật tử phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật ủng hộ hạ trường.

 

  

 

Hòa Thượng. Thượng Hạnh Hạ Quang từ Quận 3 xa xôi hướng dẫn đạo tràng chùa Vạn Thiện đến tận Trường Hạ Linh Sơn dâng cúng tịnh tài, phẩm vật, nghiêm trang tác bạch cúng dường.

 

   

 

Ngoài ra còn có quý vị trưởng đoàn đã hướng dẫn Phật tử cúng dường trường hạ như: Chùa Bửu An tỉnh Bạc Liêu; Đại Đức. Thích Huệ Kiệt đạo tràng Thiền Viện Pháp Loa - Hà Nội (Thầy nhập hạ tại hạ trường Linh Sơn); Đại Đức. Thích Nhuận Bình TP. HCM; Sư Cô Thích Nữ Quảng Ngọc chùa Thiên Bản -  Quận 3 và Sư Cô. Thích Nữ Tịnh Liên.

 

   

 

    

 

  

 

 

 

 

 

Không những đạo tràng của các tự viện cúng dường, ngoài ra còn có phái đoàn từ thiện Tâm Đạo, các nhóm bạn đồng tu như nhóm Phật tử Diệu Đạt, Diệu Lành.  Phái đoàn Phật tử ở tỉnh Kiên Giang cúng dường trai tăng, du khách thập phương cũng đã đoái hoài đến hạ trường này.

  

 

  

  

     

  

   

 

   

Tất cả các phái đoàn đều thực hiện nghi thức tác bạch cúng dường trường hạ. Dưới sự chứng minh của Hòa Thượng. Thượng Minh Hạ Hiền - Thượng Tọa. Thích Minh Hòa - Đại Đức. Thích Thiện An - Đại Đức. Thích Nhuận Quy - Đại Đức. Thích Huệ Tâm cùng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni hành giả an cư.

Để đáp lại sự nhiệt tâm của các phái đoàn, Hòa Thượng Thiền Chủ và Thượng Tọa Phó Thiền Chủ đã ban lời phúc đáp đạo từ gửi đến quý phái đoàn.