BUỔI LỄ TƯỞNG NIỆM THIỀN SƯ DUY LỰC LẦN THỨ 20 (Ngày mùng 2 tt)

CHƯƠNG TRÌNH 

LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 20

HÒA THƯỢNG. Thượng DUY Hạ LỰC

Ngày mùng 2 tháng 12 năm Kỷ Mão - Mùng 2 tháng 12 năm Kỷ Hợi

********

NGÀY MÙNG 2 THÁNG 12 NĂM KỶ HỢI

(Thứ sáu 27 - 12 - 2019)

Vào lúc 10 giờ 00 ngày mùng 2 tháng 12 năm Kỷ Hợi (27 - 12 - 2019), chùa Phật Đà Quận 3 chính thức tổ chức Lễ Húy Nhật lần thứ 20 Hòa Thượng. Thượng DUY Hạ LỰC.

Sau buổi giảng của Thượng Tọa. Thích Huệ Minh, toàn thể đạo tràng chùa Phật Đà trong tư thế trang nghiêm, thành tâm cung đón chư tôn giáo phẩm, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni các tự viện.

PHẦN 1: Đại Đức. Thích Nhuận Thuận dẫn chương trình Lễ Húy Nhật Hòa Thượng Ân Sư 

Chân thường nơi giả mộng,
Niết bàn giữa sắc không.
Nở tròn hoa tự tánh,
Thiền tông liễu nhơn tâm.

 

Hòa Thượng. Thượng Minh Hạ Hiền, Trưởng Tông phong Tổ Sư Thiền cùng chư huynh đệ, quý hành giả Tham Tổ Sư Thiền và quý nam nữ Phật Tử đã tề tựu về chùa Phật Đà quận 3, đến trước đài tiền của Ân Sư Thượng DUY Hạ LỰC thành tâm tưởng niệm ngày lễ húy nhật lần thứ 20. 

Người trước chẳng thấy đâu,
Người sau càng mờ mịt.
Ngẫm trời đất vô cùng,
Riêng lòng đau lệ chảy.

  

Những khoảnh khắc vô thường đã trở thành bất tử; Người ra đi nhưng sống mãi trong lòng người ở lại.

Đúng vậy! Chúng con đang tưởng nhớ đến Thiền Sư Duy Lực, vị Ân Sư tôn kính; Người đã có công trong sự nghiệp phục hưng nguồn Thiền của Tổ Sư, làm sống lại tông Lâm Tế - Tông Tào Động tại Việt Nam. Người là tấm gương sáng hoằng pháp lợi sanh không biết mõi mệt, còn mở thiền thất, dạy Tham Thoại Đầu, quyết khôi phục tòng lâm chốn Tổ; Dịch sách Thiền, nêu lời Tổ, mong vì người "Tháo chốt nhổ đinh".

Hơn 77 năm lưu dấu cõi ta bà

Gần 40 năm tùy duyên giáo hóa.

Thiền sư đến đi vô ngại, đường mây không vết nhạn lưng trời. Hóa duyên ký tất, Thiền sư thâu thần thị tịch lúc 01 giờ 30 giờ, ngày 02 tháng 12 năm Kỷ Mão (08/01/2000).

Người đi vết nhạn lưng trời

Không không sắc sắc rạng ngời pháp thân.

Hai mươi năm trôi qua, dù vạn vật đổi thay, nhưng môn hạ của Người vẫn một niềm tưởng nhớ đến người Ân Sư tôn kính. Cuộc đời và sự nghiệp hoằng truyền chánh Pháp tiếp dẫn hậu lai của Thiền Sư Duy Lực - Ủy viên BHPTW GHPGVN vẫn mãi mãi lưu lại trong lòng của Tăng Ni và Phật Tử bốn phương. Mà nhất là Môn Nhơn Pháp Tử Tông Môn Tổ Sư Thiền.

Duy Ngộ Thiền Tông Hiện Thân Đại Sỹ
Lực Tâm Diệu Dụng Hóa Độ Quần Sanh
Tông Môn Pháp Quyến Thừa Ân Di Huấn
Quyết Chí Tu Hành Báo Đáp Thâm Ân.PHẦN 2: Tiếp theo chương trình: Thượng Tọa. Thích Huệ Minh đã tóm lược tiểu sử của Hòa Thượng. Thượng DUY Hạ LỰC (Xem trong website: tosuthien.com) PHẦN 3: Sau phần tóm lược tiểu sử của Thiền Sư Duy Lực, Thượng Tọa. Thích Minh Thọ thay lời cho Tông Môn Tổ Sư Thiền có đôi dòng Hoài Niệm Ân Sư:

(Trích sơ lược lời hoài niệm )

Ngưỡng vọng trên giác linh Thầy nhã giám.

Hai mươi mùa thu đã đi qua bao lá vàng rơi rụng, nhường bước cho mùa đông lạnh giá lại về, như cũng nuối tiếc bi thương cho nỗi lòng những người đệ tử mất Thầy.

Than ôi! Chúng con thật thấm thía được áo nghĩa của câu:

"Chốn song lâm mây ẩn bóng ưu đàm,

Miền thiếu thất trăng lồng gương bát nhã".

Kính bạch giác linh Ân Sư!

Chúng con vẫn biết thiền tông chư tiền bối lịch đại Tổ sư và những bậc xuất trần thượng sĩ, căn khí đại thừa nên việc đi hay ở của quý ngài hết sức tự tại ung dung, như cổ nhân hằng truyền tụng:

"Sanh như thể đắp chăn đông,

Tử như cởi áo hạ nồng khác chi".

Với quý ngài:

Sinh giả không, tử giả không.

Hay:

"Chân thường nơi giả mộng,

Niết bàn giữa sắc không".

Theo tinh thần thị pháp trụ pháp dị của kinh Pháp Hoa, việc vào ra tam giới đối với quý ngài như:

"Hồng trần nhẹ gót chơi ba cõi,

Mỗi niệm tùy duyên độ chúng sinh".

Kính bạch Thầy!

Kể từ Ân Sư hóa duyên ký tất, chúng con theo lời di huấn của Người, hành trì Tham Thoại Đầu, cố gắng noi theo hạnh nghi trang thoát tục của Người; Tiểu Nghi Tiểu Ngộ - Đại Nghi Đại ngộ - Bất nghi bất ngộ".

Kính bạch Thầy! Với ý niệm:

"Tứ hoằng thệ nguyện phương châm sống,
Lục độ khai tâm dưỡng tánh chân.
Giáo hạnh cơ thiền vô quái ngại,
Liễu triệt uyên nguyên hạnh xuất trần".

Trên tinh thần giao huấn bất quyện:

Nơi nào chúng sanh cần, thầy đến,
Nơi nào đạo pháp cần, thầy đi.
Không kể gian lao, chẳng từ khó nhọc…

Giờ đây Người thật sự đã đi xa, để lại biết bao sự kính tiếc; Trước đài tiền, chúng con xin được đê đầu thành kính đảnh lễ tri ân trong muôn một, tâm đức và hạnh đức của Người như một lời minh chứng:

"Nhận đời manh áo bát cơm,

Tặng đời bằng cả tâm hồn thanh cao".

Hỡi ơi!

"Trời Mỹ Quốc một vi sao rụng,
Đất Việt Nam triệu mảnh đời côi.
Thầy đi giữa ánh đạo ngời,
Đức từ rạng mãi cho đời soi chung".

Đôi dòng hoài niệm nét son đời thầy, chúng đệ tử đồng khể thủ.

 

PHẦN 4: Hoài Niệm Ân Sư đã qua, Hòa Thượng Trưởng Tông Phong. Thượng MINH Hạ HIỀN đại diện Tông Phong Tổ Sư Thiền niêm hương và đảnh lễ Ân Sư Thượng. DUY Hạ LỰC.

"Hôm nay là ngày Húy Nhật, Tăng Ni - Phật Tử - Hành Giả Tham Tổ Sư Thiền vân tập quỳ dưới đài tiền dâng hương tưởng niệm.

Một nén hương mầu này, chẳng phải sắc, chẳng phải không, là chân là giả, lung linh mầu nhiệm, chẳng có gì bao phủ, che mờ, thấu suốt rõ ràng, tỏ rõ đẹp hơn nhựt nguyệt, vượt ra ngoài căn trần, vũ trụ thái hư không. Đó là giới hương, định hương, huệ hương, chẳng phải cây, chẳng phải lửa, chẳng phải khói, thâu lại nhỏ nhiệm hơn vi trần, phóng ra ngào ngạt khắp muôn phương, thanh tịnh tâm hương nên đệ tử chúng con nguyện dâng lên cúng dường tôn sư…

Nam Mô Từ Ân Đường Thượng Từ Tào Động Chánh Tông Ngũ Thập Nhất Thế Pháp Húy Thượng DUY hạ LỰC - Hiệu GIÁC KHAI Tự Nhựt Như Đài Tiền Chứng Giám". PHẦN 5: Chư tôn Giáo Phẩm, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni các tự viện đã đến chùa Phật Đà quận 3 dự lễ tưởng niệm Thiền Sư Duy Lực.

Chư tôn giáo phẩm chứng minh điển hình: Hòa Thượng. Thượng Như Hạ Tín - Hòa Thượng. Thượng Tịnh Hạ Hạnh - Hòa Thượng. Thượng Tâm Hạ Tấn - Hòa Thượng. Thượng Giải Hạ Thắng - Hòa Thượng. Thượng Thiện Hạ Ý - Hòa Thượng. Thượng Minh Hạ Hiền (Tổ đình Linh Sơn quận 1) v.v… đã niêm hương tưởng niệm.

 Hòa Thượng Trưởng Tông Phong và Đại Đức. Thích Nhuận Thuận đại diện Tông Phong thành tâm đảnh lễ Chư Tôn Giáo Phẩm.

Buổi lễ hành chánh tưởng niệm Lễ Húy Nhật Hòa Thượng. Thượng DUY Hạ LỰC lần thứ 20 kết thúc, ban tổ chức thành kính cung thỉnh Chư Tôn Giáo Phẩm, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni các tự viện đến nơi trai đường chuẩn bị lễ cúng dường trai tăng


PHẦN 6: Trai đường ổn định, trang nghiêm, Đại đức. Thích Thiện Chơn trụ trì Chùa Phật Đà đại diện cho Tông Phong Tổ Sư Thiền tác bạch cúng dường trai tăng.

(Tóm tắt lời tác bạch cúng dường)

Kính bạch chư Tôn Thiền Đức!

"Ơn giáo dưỡng môn đồ chưa trọn đáp,

Nghĩa ân sư pháp tử trả chưa xong.

Công đức ấy sánh bằng non thái,

Như trời cao như biển rộng sông dài".

Kính bạch quý ngài! Kể từ ngày Hạc trắng cao bay, rừng Thiền rũ lá, chốn Thiền đường vắng bóng Tôn Sư:

"Gậy vàng treo trượng thất,

Lời ngọc vắng thiền đường.

Con dạy nhằm thuốc đắng,

Cha già biệt tha hương".

Hòa thượng Ân Sư Thượng DUY Hạ LỰC, ủy viên BHTWGHPGVN, người sứ giả Như Lai suốt đời tận tụy tuyên dương Chánh Pháp, lợi lạc quần sanh. Cuộc đời Ân Sư là bài pháp tuyệt vời cho hậu thế nương theo trên lộ trình tu giác ngộ, cuộc sống bình dân mà đạo phong trác tuyệt, ngôn hành giản dị mà khí khái trầm hùng.

Ngài đã thuận thế vô thường, viên tịch ngày mùng 2 tháng 12 năm Kỷ Mão. Trụ thế 77 năm. Môn nhơn pháp tử thành tâm tổ chức Lễ Húy Nhật lần thứ 20 Thiền Sư Duy Lực đồng hiệp kỵ nhị vị Tôn Sư Thượng Vĩnh Hạ Pháp; Thượng Vĩnh Hạ Huệ. Thể hiện lòng tôn kính, tri ân, báo ân trong muôn một của người con Phật, trai đường đã được trang trọng cụ biện, toàn thể môn nhơn pháp tử cùng quý Phật tử chúng con xin y pháp kính dâng trai lễ cúng dường chư tôn giáo phẩm, chư hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức Tăng Ni.

Nguyện đem công đức này đồng hồi hướng khắp tất cả chúng sanh tinh tấn tu hành sớm thành Phật đạo. Ngưỡng mong chư tôn thiền đức từ bi doãn nạp cho môn nhơn pháp tử chúng con được ân triêm công đức.

 
Sau lời tác của Đại Đức. Thích Thiện Chơn là lời đáp từ của Hòa Thượng. Thượng Như Hạ Tín.


 Nghi thức cúng quá đường được tiếp nối sau lời đáp từ kết thúc của Hòa Thượng. Thích Như Tín.

 Hòa Thượng. Thượng Minh Hạ Hiền thành tâm dâng lễ tịnh tài, tịnh vật cúng dường chư tôn giáo phẩm và Chư Tôn Đức Tăng Ni chứng minh buổi lễ.
Buổi lễ cúng dường trai tăng kết thúc hoàn mãn.

"Thầy đi để lại nghìn công đức

Hậu thế chúng con mãi kính ghi".