BUỔI HỌC THIỀN CĂN BẢN KHÓA 9 (2019-2020) ĐẦU TIÊN TẠI CHÙA PHẬT ĐÀ

BUỔI HỌC THIỀN CĂN BẢN KHÓA 9 (2019-2020) ĐẦU TIÊN

TẠI CHÙA PHẬT ĐÀ QUẬN 3

Chủ nhật ngày 5-5-2019, vào lúc 14giò00 tại chùa Phật Đà quận 3 đã chính thức bắt đầu vào tiết 1 của lớp Học Thiền Căn Bản do Đại Đức Thích Nhuận Thuận trụ trì chùa Huệ Quang quận 3 đảm trách.

Dưới sự chỉ đạo của Hòa Thượng Chủ Nhiệm, Đại Đức Giáo Thọ Sư đã thay thế Hòa Thượng đứng lớp ở tiết 1. Vì Hòa Thượng bận việc Phật sự nên vắng mặt, và sẽ đảm trách giảng dạy ở tiết 2 ngày 19-5-2019.

Trước khi bắt đầu tiết học, toàn thể đạo tràng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần.

 

   

 

 

Nội dung của tiết học, Căn Bản Tu Tổ Sư Thiền, Giáo Thọ Sư đã triển khai chính yếu là Lòng Tin, yếu tố đầu tiên khi bắt đầu Tu Tổ Sư Thiền là Tin Tự Tâm, tinh rằng mình có Tính Phật bằng như Chư Phật. Như lời Phật đã nói"Lạ thay! Ta thấy tất cả chúng sanh đều có đức tướng, trí huệ của Như Lai. Chỉ vì vô minh, vọng tưởng, chấp trước mà chẳng chứng đắc".

Đại Đức đã dẫn chứng lời của Phật Hoàng Trần Nhân Tông:

"Báu sẵn trong nhà thôi tìm kiếm

Vô tâm đối cảnh hỏi chi Thiền".

Người đã chỉ rõ rằng: Của báu trong nhà đã sẵn, thôi tìm kiếm bên ngoài, hãy quay về bổn tâm của chính mình; Vô tâm đối với cảnh đó là Thiền.

Đại Đức. Thích Nhuận Thuận đã cho mỗi học viên hiểu được "Vô Tâm" trong đạo Phật: Vô Tâm là tất cả nơi Tâm nhưng không vướng mắc, nơi Tâm mà Lìa Tâm được gọi là "VÔ TÂM" hay còn gọi là "VÔ TRỤ".

Nói đến Vô Trụ, Đại Đức giảng sư đã nhắc đến: "Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sinh Kỳ Tâm", ngài Huệ Năng đã ngộ đạo từ đây.

Giảng sư đưa ra 1 trong 5 câu thoại đầu trong quyển Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền, dịch giả Hòa Thượng ân sư Thượng DUY Hạ LỰC: "Khi chưa có trời đất ta là cái gì?".

Đó là hành trang cho sự tu tập của mỗi học viên trong hành trình công phu sắp tới, nhằm giúp cho mỗi chúng ta tỉnh giác quay về bổn tâm chính mình: "Phản Quang Tự Kỷ Bổn Phận Sự Bất Tùng Tha Đắc".

Giảng sư đã gợi ý mỗi học viên chúng ta hãy làm tròn bổn phận của mình đối với ông bà, cha mẹ, đối với vợ hoặc chồng con, anh chị em, thân bằng quyến thuộc. Nhưng đừng quên sự tu tập khi đã tự chọn cho mình một pháp môn như: Niệm Phật, Trì Chú hoặc Tham Thiền. Sống chân thật trong pháp môn mình hướng đến. Cũng như câu nói của Phật Hoàng Trần Nhân Tông: "Ở đời vui đạo hãy tùy duyên".

Đến gần cuối giờ học, Đại Đức Thích Nhuận Thuận đã kết lại tiết giảng với: "Giáo Ngoại Biệt Truyền"; "Trực Chỉ Nhơn Tâm - Kiến Tánh Thành Phật";  "Có Nghi mới Có Ngộ - Không Nghi thì Không Ngộ".

Đó là pháp môn Tu Tổ Sư Thiền, giải thoát tất cả khổ, tự do tự tại.

  

 

 

 

 

 

 

 

Pháp môn này đã tồn tại trong suốt các khóa học từ khóa 1 đến nay tiếp tục khai giảng khóa 9, do chính Hòa Thượng. Thượng MINH Hạ HIỀN - Viện Chủ chùa Phật Đà quận 3 đảm nhiệm, tuy chưa phải là người kiến tánh, nhưng qua nhiều năm công phu có thể hướng dẫn cho mỗi học viên tự Nghi để rồi tự Ngộ.

Hòa Thượng và các giảng sư đảm nhiệm lớp học Thiền sẽ giới thiệu và dẫn chứng sự ngộ của chư Tổ, chư Phật và những vị Thiền Sư, những vị vua nổi tiếng đã ngộ đạo từ pháp môn Tổ Sư Thiền này.

Buổi giảng kết thúc, hồi hướng Tứ Hoằng Thệ Nguyện.

 

Học viên chắp tay trang nghiêm cung tiển Đại Đức Giáo Thọ Sư trở về phòng khách.

 

 

 *Ghi chúLớp Thiền Căn Bản nhận học viên đăng ký mỗi ngày đến hết khóa 9, nếu muốn tìm hiểu về Pháp Môn Tu Tổ Sư Thiền xin liên hệ chùa Phật Đà: 362/46 Nguyễn Đình Chiểu - Phường 4 - Quận 3

ĐT: 028 38 326 709 - Email: phatdatu@gmail.com