(5/7/Đinh Dậu) TỔ CHỨC LỄ VU LAN và LỄ MÃN HẠ TẠI LINH SƠN THIỀN ĐƯỜNG

LỄ VU LAN - LỄ MÃN HẠ

NGÀY MÙNG 5 THÁNG 7 NĂM ĐINH DẬU

Phật Lịch: 2561 - Dương Lịch: 2017

Thế là mùa An Cư Kiết Hạ ba tháng đã trôi qua, Tăng Ni đã hoàn thành trọng trách của người xuất gia mà Phật đã dạy. Mới ngày nào kính mừng Lễ Phật Đản tháng 4 cũng là thời điểm chuẩn bị hành trang bước vào ngày Khai Hạ, Đối Thú An Cư, mà giờ đây lại đến ngày Mãn Hạ Tự Tứ đúng vào tháng 7 của mùa Vu Lan Báo Hiếu.

Để rút ngắn thời gian, Hòa Thượng Trụ Trì Thiền Đường Linh Sơn đã tổ chức Lễ Mãn Hạ và Lễ Vu Lan gói gọn trong vòng 2 ngày để cho các vị trụ trì về bổn tự, bổn xứ tổ chức Lễ Vu Lan của địa phương mình.

Ngày mùng 5 tháng 7 năm Đinh Dậu (thứ bảy: 26/08/2017), vào lúc 18giờ00 chương trình buổi lễ ngắn gọn, mộc mạc nhưng không kém phần trang nghiêm thanh tịnh. Thời khóa công phu tối vẫn không bỏ lở, chương trình lễ được diễn ra tại Thiền Đường Linh Sơn gồm có:

1) Nghi Thức Lễ:

Buổi lễ được bắt đầu vào lúc 18giờ00, nghi thức nguyện hương, đảnh lễ chư Phật, đảnh lễ chư Tổ.

 

2) Giờ Sách Tấn:

    - Hòa Thượng. Thượng Minh Hạ Hiền - Thiền Chủ kiêm Chủ Hương Trường Hạ Linh Sơn; Thượng Tọa. Thích Minh Hòa - Phó Thiền Chủ Trường Hạ Linh Sơn đã có 60 phút trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm công phu cùng Tăng Ni và Phật tử.

 

 

 

3) Giờ Tọa Thiền:

    - Sau giờ thuyết pháp xong, vẫn theo quy củ của Thiền Môn, toàn thể đại chúng bước vào giờ Tọa Thiền 30 phút. 

 

 

4) Giờ Kinh Hành:

Theo quy củ sau giờ Tọa Thiền là đến giờ Kinh Hành, vẫn như tọa thiền, kinh hành trong vòng 30 phút.

 

 Hoàn mãn giờ công phu, ai có phận sự đó, tất cả lại tiếp tục chuẩn bị cho buổi lễ hành chánh của ngày hôm sau.

Kết thúc buổi lễ tối ngày mùng 5 tháng 7 năm Đinh Dậu