Hỏi: Có một vị hành giả tánh hay quên, cứ đề câu thoại đầu lên rồi quên mất, vậy có thể niệm một câu thoại lần một hạt chuỗi được không?

Đáp :  Không được. Nếu lần chuỗi quen rồi, sau này không có xâu chuỗi là không tham được. Vã lại, lúc làm công việc không có xâu chuỗi thì không tham sao ! Lúc đầu chưa quen thoại đầu, có thể nhìn vào tờ giấy, cứ niệm cho quen rồi mới tham.