2. Phật Pháp Với Khoa Học

Vũ trụ hình thành bởi thời gian, không gian và số lượng, bao gồm:

A. Vật lý sinh mạng công trình học.

B. Triết lý sinh mạng công trình học.

A. Vật Lý Sinh Mạng Công Trình Học:

Thuộc sinh mạng hữu hình (thể xác) là vật chất thật tánh, có thể dùng lý luận logic biện chứng. Động lực gồm lực hấp dẫn vạn hữu, động lực hạt tử, làn sóng điện, làn sóng ánh sáng, tốc độ cao nhất là tốc độ ánh sáng, thể tích chiếm không gian từ một chiều cho đến ba chiều (ba chiều: dài, rộng, cao) mà ngũ giác quan cảm nhận được, là văn minh của người địa cầu hiện đại.

B. Triết Lý Sinh Mạng Công Trình Học:

Là sinh mạng vô hình (thể tinh thần), thuộc vật chất hư tánh, lý luận logic không thể biện chứng, động lực gồm lực bài xích vạn hữu, động lực hạt tử, động lực hư tử, làn sóng tin tức, tốc độ thấp nhất là tốc độ ánh sáng, chẳng có thể tích, thể hiện từ không gian bốn chiều cho đến nhiều chiều… ngũ giác quan chẳng thể cảm nhận, dùng kỹ thuật và khí công và công năng đặc dị có thể chứng thật sự tồn tại khách quan của nó, là văn minh của người Thái Dương Hệ.

Kỹ thật trong sinh mạng của người địa cầu có cá thể tương đối của sự ẩn hiển hư thật, tất cả sinh vật đều có hiện tượng này. Vạn sự vạn vật trong thiên nhiên đều như thế, đồng thời đều có linh tánh, là sự hiển hiện của tâm lực. Đối với vật thể phi sinh mạng, cũng có mật mã đơn giản và thấp kém của nó, ấy cũng là cơ nhân của nó để hiển thị công năng cực nhỏ của tâm lực.

Trong thiên nhiên, từ vật thể nhỏ đến thiên thể lớn, đều sẵn có mật mã, làn sóng, tin tức và tần số mỗi mỗi khác biệt của nó. Mỗi vật thể đều có mật mã riêng biệt để hình thành chất lượng của nó, cũng như khi chúng ta nhìn thấy một tảng đá xấu xí thô bỉ thì cảm thấy không thích, nếu nhìn thấy một hòn sỏi xinh xắn nhiều màu sắc thì sanh ra tình cảm ưa thích, đây là do kết quả làn sóng mật mã khác nhau của họ khởi lên sự cảm ứng với mật mã tin tức của chúng ta.

Trong thời gian không gian, lúc nào chỗ nào đều sẵn có mật mã và làn sóng tin tức của mọi sự vật, chỉ là sự phức tạp, đơn giản, tốt xấu chẳng đồng mà thôi. Những sự vật kia tuyệt đối chẳng phải tồn tại một cách cô độc, mà lại là ảnh hưởng với nhau để cộng tồn.

° Phân tích sinh mạng ẩn hiển trong vũ trụ vô cực:

 

VŨ TRỤ VÔ CỰC

Ẩn tánh

Hiển tánh

Thời gian

Không gian

Bốn chiều

Ba chiều

Hư tử

Thật tử

Tinh thần

Thể xác

Khái niệm làn sóng

Nguyên tố

Tần số

Thể tích

Làn sóng tin tức

Trọng lượng

Xích lực

Dẫn lực

Tin tức hư thể

Hành tin thật thể

Công năng ẩn tánh

Công năng hiển tánh

Siêu tốc độ ánh sáng

Thấp hơn tốc độ ánh sáng

    

SINH MẠNG VÔ CỰC

Tâm linh

Thể xác

Trình tự mật mã

Kết cấu tế bào

Chẳng thể thấy

Có thể thấy

Chẳng chiếm không gian

Chiếm không gian

Trình tự hư thể

Vật chất thật thể

Vận động ý niệm

Vận động cơ thể

Trí lực

Thể lực

Siêu ngũ giác quan

Ngũ giác quan

Kinh lạc

Thần kinh

Hoạt động hư tử

Hoạt động thể xác

Tổ hợp hư tử

Tổ hợp thật tử

Năng lượng ẩn

Năng lượng hiển

 ° Đặc tính của mật mã tinh thần:

Chúng ta cần phải thăm dò cá tánh độc lập và cộng tánh của sinh mạng. Mật mã trong thể tinh thần của con người gồm ba thứ hiện tượng, ấy là tánh sẵn có, tánh tương đối và tánh khả biến.

Nếu như trong mật mã sinh mạng của ông ghi rằng đến năm 40 tuổi sẽ được làm bộ trưởng, ấy thuộc tánh sẵn có, nhưng đến khi không làm bộ trưởng lại làm một chức vụ nào đó ngang hàng với bộ trưởng, gọi là tánh tương đối, nếu ông vì ham tiền của mà làm nhà kinh doanh phát tài, chẳng làm bộ trưởng hay quan chức gì, thì gọi là tánh khả biến. Do đó, triết lý Đông phương nói “Mưu sự tại người, thành sự tại trời”, đó là sự biện chứng của khả biến luận và túc mạng luận.

Mật mã tinh thần dù là sẵn có từ lúc sanh ra, nhưng cũng có thể biến đổi và tu sửa.

° Phương pháp tu sửa mật mã tinh thần:

Nếu như mật mã tinh thần của ông (tức số mệnh và năng suất) không lý tưởng, ông có thể y theo luận khả biến tìm cách tu sửa mật mã. Như những hoạt động “Cầu tài cầu thọ, cầu tai qua nạn khỏi” theo phong tục dân gian, như phép thuật của đạo giáo, bùa chú của Mật tông… hình như cũng có công hiệu, nhưng vì họ trái ngược luật nhân quả, luôn luôn bị xem là hiện tượng mê tín mà thôi.

Nay chúng tôi đề xuất phương pháp sửa đổi mật mã tinh thần như sau:

1) Trong cuộc sống hàng ngày, hay làm những việc lợi cho xã hội loài người, chẳng làm việc ích kỷ hại người, có thể mỹ hóa thân tâm (khiến thân tâm tốt đẹp hơn).

2) Tu trì luyện công, nghĩa là tâm trong sạch thì trí sáng tỏ, có thể tịnh hóa tinh thần (tẩy sạch ô nhiễm nơi tinh thần).

3) Minh tâm dưỡng tánh, giảm bớt dục vọng, có thể tu sửa mật mã cho tốt.