1. Tựa

Sự phát triển của khoa học hiện đại đã tiến tới rất cao, nhưng chỉ hướng về mặt công năng hiển tánh mà phát triển, đối với mặt công năng ẩn tánh, hình như chẳng biết gì cả. Vì chẳng biết nên phủ nhận sự tồn tại của nó. 

Kỳ thật, cấu tạo sinh mạng của con người chia làm hai bộ phận: thể xác và tinh thần. Như thấy hình ảnh trong gương của ta, chỉ là bề ngoài của ta, giải phẩu sinh lý của ta chỉ là thể xác của ta, đều chẳng phải chân thật ta. Chân thật ta là thể tinh thần, cũng gọi là tâm linh. Trí tuệ của thể tinh thần thông qua công năng của ngũ giác quan (xem, nghe, ngửi, nếm, tiếp xúc) thì có thể cảm nhận hiện tượng bên ngoài.

Vật lý khoa học hiện đại đều lấy ngũ giác quan làm chủ, những máy móc tối tân chỉ là khuếch trương thêm sự cảm nhận của ngũ giác quan, nghĩa là có thể nhìn xa hơn và nghe xa hơn mà thôi, nhưng trong thể tinh thần còn có bộ phận cảm nhận siêu ngũ giác quan ẩn bên trong, nhà khoa học lại phủ nhận sự tồn tại của nó, ấy cũng là phạm vi nhận thức hợp lý của người địa cầu trong không gian ba chiều.

Lập trường của chúng tôi biên soạn quyển sách này là muốn kiến lập toàn diện về vũ trụ vô cực, mở mang không gian ba chiều tiến lên không gian bốn chiều, cho đến nhiều chiều v.v…

Tài liệu tham khảo của quyển sách này, bao gồm các kinh Đại Thừa liễu nghĩa, những tác phẩm về khí công và công năng đặc dị Trung Quốc, đồng thời kết hợp triết lý Đông phương với vật lý khoa học Tây phương mà đưa ra lý luận khoa học mới về vũ trụ vô cực, cũng là giải phẩu tâm linh trong Phật pháp.

Nghĩa VÔ CỰC là gì?

Ví như con số “0”, người đời nói “bằng như số 0” cho là tất cả đều không còn. Thật ra số 0 này không phải hoàn toàn không có, giá trị của nó có thể phóng lớn đến vô cực, cũng có thể rút nhỏ đến vô cực.

Phóng lớn như thế nào? 

Giả sử đơn vị của nó là 1, thêm vào con số 0 thì giá trị của số 0 này là 9, 1 + 9 = 10; nếu đơn vị của nó là 10, thêm vào con số 0 thì giá trị tăng đến 90, 10 + 90 = 100; nếu đơn vị của nó là 100, thêm vào con số 0 thì giá trị của nó là 900, 100 + 900 = 1000… Theo đó suy luận thì giá trị của con số 0 này có thể phóng lớn đến vô lượng, vô biên, vô cực.

Rút nhỏ như thế nào?

Giả sử đơn vị là 1 đồng, để con số 0 này trước số 1 thì rút nhỏ lại thành 1 cắc, tức là 0,1 đồng, để thêm con số 0 nữa thì lại rút nhỏ thành 1 xu, tức là 0, 01 đồng, cứ rút nhỏ như thế, cũng có thể rút đến vô cực vậy.

Lý phóng lớn rút nhỏ kể trên tức là cơ bản của lý luận vô cực.

Lại, ánh sáng chiếu trên không gian có thể chứng minh sự tồn tại của không gian, nhưng ánh sáng chiếu trên thời gian lại chẳng thể chứng minh sự tồn tại của thời gian (vì ngũ giác quan chẳng thể phát hiện). Nhưng thực tế thời gian luôn luôn ẩn trong không gian, điều này chẳng ai có thể phủ nhận, đây cũng là luận cứ về ẩn tánh vật lý học của sách này.

Theo ngài Nguyệt Khê (Thiền sư kiến tánh tịch năm 1965 tại Hồng Kông), triết lý vũ trụ gồm bốn lớp khác biệt: duy vật, duy tâm, tâm vật hợp một và phi tâm phi vật. Lý luận kiến lập của quyển sách này có thể diễn đạt đến cảnh giới “Tâm vật hợp một”, đối với cảnh giới “Phi tâm phi vật” chẳng thể diễn đạt bằng lời nói văn tự, cần phải y theo phương pháp tu trì mới có thể tự nghiệm chứng.

Nếu độc giả muốn đạt đến cảnh giới phi tâm phi vật, nhất định phải đích thân tu chứng mới được.

Chúng tôi kiến lập lý luận khoa học mới này là căn cứ theo trí huệ của các bậc hiền triết thế giới từ xưa nay làm nền tảng. Các bậc hiền triết độc giả, nếu có sự phát hiện tối tân hơn, chúng tôi xin vui lòng thọ giáo, đồng thời cùng biện chứng cho sáng tỏ thêm.