492a2 - Chuyển bát thức thành tứ trí.

Loading the player...