389b3 - Để ý hơi thở có hại chứ không có ích.

Loading the player...