389b2 - Thiền tông rất chú trọng nghi tình.

Loading the player...