THIỀN SƯ THÍCH DUY LỰC

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD1_25

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD1_25

1/ Khai thị : Văn tự lời nói chẳng có nghĩa thật. 2/ Tham thiền ảnh hưởng nặng đầu tức ngực khó thở ? 3/ Tham thiền có phải tu mù không ? 4/ Phi nhân duyên, phi tự nhiên là nghĩa vô sanh (giảng kinh Lăng nghiêm). 5/ Sanh tử luân hồi do đâu mà có (giảng hai thứ chiêm bao) ? 6/ Phật-tánh khác với tâm chúng sanh như thế nào ? 7/ Tại sao phải tham thoại đầu mới được ngộ ? 8/ Sự chỉ trích đối với thiền tông của xã hội thì nên làm thế nào ? 9/ Chơn không diệu hữu là nghĩa gì ? 10/ Tại sao bị tẩu hỏa nhập ma ? Kể chuyện vị Tăng đắp lộ. 11/ Làm sao thực hành tùy duyên bất biến, bất biến...
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD1_50

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD1_50

26/ Sao Kiến-tánh không gọi là Phật mà gọi là Tổ ? 27/ Điểm thiết yếu của Thiền-tông là “nhìn”, Xin khai thị ? 28/ Tin tự tâm đối với Pháp-môn tham thoại đầu ? 29/ Tại sao chưa tin tự tâm đầy đủ ? 30/ Khai thị nghĩa chữ Phật ? (phần đầu) - (phần cuối) 31/ Tu mà không học là tu mù, học mà không tu thành vô ích ? 32/ Khai thị ngón tay chỉ Mặt-trăng (quan điểm của Phật-giáo). 33/ Giảng tánh thấy trong kinh Lăng Nghiêm : (phần đầu) - (phần cuối). 34/ Khai thị nghĩa thoại đầu ? 35/ Trình công phu, sợ bị lạc. 36/ Khai thị trước khi có câu thoại, chưa có cho là ? 37/ Người mới phát tâm...
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD1_75

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD1_75

51/ Phân biệt hồ nghi, chánh nghi ? 52/ Dùng cái không biết để tu, sao SP cái gì cũng biết ? 53/ Mở mắt chiêm bao, đối với thiện ác phải như thế nào ? 54/ Trình : Càng công phu càng biết nhiều nên tin tự tâm không đủ. 55/ Nhìn vào chỗ không biết của bộ não thì rõ ràng là bổn lai vô nhất vật ? 56/ Giảng kinh Lăng Nghiêm : (phần đầu) - (phần cuối). 57/ Con muốn biết vấn đề tham thiền miêm mật. 58/ Trình : Thấy có chướng ngại về thân, xin SP khai thị ? 59/ Trình : Tham đắc lực thấy cảnh giới, xin SP khai thị ? 60/ Trình công phu về cái nhìn, xin được khai thị thêm ? 61/ Hỏi câu...
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD1_100

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD1_100

76/ Khai thị về nghi tinh. 77/ Có nên tham thiền trong khi làm việc không ? 78/ Tham một hồi thì nhức đầu, xả thì hết. Xin SP khai thị ? 79/ Chúng thỉnh SP về Việt-nam. 80/ Khai thị về việc xây dựng Thiền-đường. 81/ Sự khác biệt giữa thiền Quán-tưởng & thiền Tổ-sư ? 82/ Tu TST chưa kiến Tánh, chết đi về đâu ? 83/ Lúc tham thiền có cần biết tinh tấn hay không ? 84/ Giảng phẩm An Lạc Hạnh, tư cách Giảng-sư ? (phần đầu) - (phần cuối) 85/ Làm sao phân biệt được tà chánh ? 86/ Đọc Kinh có cản trở việc tham thiền không ? 87/ Tham, chiếu cố, khán khác nhau như thế nào ? 88/ Hỏi và...
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD2_125

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD2_125

101/ Những hiện tượng tâm linh ở TQ phải hiểu như thế nào ? 102/ Tập khí tìm hiểu là nghịch với nghi tình, tham thiền là chấm dứt tìm hiểu. 103/ “Tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô…Niết-bàn”, xin SP giảng ? 104/ Tu có thể biết “đa tâm, thiểu tâm,…” hay chỉ giữ nghi tình mà thôi ? 105/ Trình : Tâm nhìn ở chỗ không biết, nhưng nhìn thì biết mình đang hỏi, vậy cái biết đó là gì ? 106/ Tâm không chấp tướng và bốn bệnh (tác chỉ nhậm diệt) là thế nào ? 107/ Khai thị đường lối thực hành tham TST ? 108/ SP thí dụ cái đồng hồ con nhìn không được, Xin khai thị chỗ nhìn ? 109/ Phát...
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD2_150

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD2_150

126/ KT ý nghĩa sanh tử tự do, công dụng của đả thiền thất ? 127/ Vì sao kinh Pháp-hoa dụ Tam-giới như nhà lữa ? 128/ Khán thoại đầu có phải nhìn “cái nhìn” của mình hay không ? 129/ Tham TST đến chết mà chưa Kiến-tánh, kiếp sau có duyên tu tiếp kg ? 130/ Làm thế nào bỏ được cái tâm chấp thật ? ví dụ về Rùa biển và rùa giếng. 131/ Loạn tâm … tới Liễu tâm con chưa hiểu, xin KT ? 132/ Thắc mắc của nhạc công : người xuất gia tu có tiện hơn ? 133/ Giới luật không được chấp hành trong đạo tràng TST, xin KT ? 134/ Thế nào là thế lưu bố tưởng và trước tưởng ? 135/ Làm thế nào để giảm bớt...
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD2 - 175

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD2 - 175

150/ Kinh LN : Nói ta nhập diệt hay ta không nhập diệt đều chẳng phải đệ tử ta, là nghĩa gì ? 151/ Phạm giới Bồ-tát phải làm thế nào ? 152/ Công năng của việc trì chú Đai-bi là như thế nào ? 153/ Niệm Phật có diệt được tội không ? 154/ Khai thị Chánh-nhân xuất gia là giải quyết vấn đề “sanh tử” : (phần đầu) - (phần cuối) 155/ Muốn tu TST nhưng sợ SP vắng bóng không có người hướng dẫn ? 156/ Con thích ngồi vậy ngồi lâu có được không ? 157/ KT đường lối tham TST. 158/ Trình công phu không biết đến thời gian có bị sai không ? 159/ Khai thị khán thoại đầu. 160/ Vừa làm vừa tham nhưng...
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD2_200

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD2_200

176/ Trước đây ăn mặn, giờ tu hành thì nợ mạng nợ thịt có giảm khg ? 177/ Tham thoại đầu thì được Kiến-tánh, nếu không thì đi ngược là tại sao ? 178/ Tại sao Như-lai-thiền cuối cùng cũng tới chỗ nghi ? 179/ Kinh LN Phật dạy phá căn trần thức, tại sao phải phá luôn cái thức ? 180/ Khai thị sơ lược căn bản TST ? 181/ Tông chỉ Tịnh-độ như thế nào so với tông chỉ Thiền, mỗi cái có ích như thế nào ? (phần đầu) - (phần cuối) 182/ Nhìn vào tâm và hỏi câu câu thoại, không biết gì đến ngoại cảnh vậy có được khg ? 183/ Khai thị cho người mới tập tham về hồ nghi và chánh nghi. 184/ Tham TST...
Giải Đáp Thắc Mắc TST CD3_225

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD3_225

201/ Tin tự tâm là như thế nào mới đúng ? Mục đích tham thiền là hiện cái tâm. 202/ Bình thường rất ít chiêm bao nhưng tham thiền thì đêm lại nằm mơ, xin được khai thị ? 203/ Phật-tử mới xin khai thị đlth tham TST. 204/ SP giảng nghĩa “vô thỉ vô sanh” ? 205/ Dùng cách nào phá trừ tập khí hữu lậu từ vô thỉ để được thanh tịnh ? 206/ Làm cái gì “biết” cái đó gọi là tu, so với TST thì “không biết” gọi là tu, xin KT ? 207/ Giữ dâm giới trong Bồ-tát giới là phải giữ như thế nào ? 208/ Trình : Sau một thời gian tham thiền thấy tâm thanh tịnh cho đến liễu liễu thường tri… xin KT ? 209/ Thắc...