Thiền Tự Quy Sơn

Trụ trì: TT. Thích Nhựt Tây
Địa chỉ: ấp Phước Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, BRVT
Điện thoại: 0984315181