Thiền Tự Bảo Lâm

Trụ trì: ĐĐ. Thích Pháp Bửu
Địa chỉ: Tân Phú - Phú Mỹ - Tân Thành - BRVT
Điện thoại: 0909654892