Thiền Thất Quy Sơn

Trụ trì: TT. Thích Nhựt Tây
Địa chỉ: ấp Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, BRVT
Điện thoại: 0984315181