Chùa Thiện Quang

Trụ trì: TT. Thích Minh Thành
Địa chỉ: Số 6 - Phạm Văn Chí - Thị Trấn Long Điền - H. Long Điền - BRVT
Điện thoại: 064. 2474206 - 0933543978