Chùa Tam Bảo

Trụ trì: TT. Thích Minh Thiền
Địa chỉ: Ấp Tân Thuận xã Tân Nhuận Đông huyện Châu Thành tỉnh ĐồngTháp
Điện thoại: (067).3620319 - (067)3621324 - 0908535369