Chùa Liên Hoa (Bình Chánh)

Trụ trì: SC. Thích Nữ Bửu Nhựt
Địa chỉ: Ấp II, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. HCM
Điện thoại: 0907 27 48 82